25.10.13

La vita e bella


“ Bir delinin, ülkeye günlük maliyeti dört mark, bir sakatınki dört buçuk mark, bir zihinsel özürlünün üçbuçuk mark, ortalama günlük dört mark olduğuna ve toplam üçyüzbin hasta olduğuna göre bu hastalar ortadan kaldırılırsa devlet ne kadar tasarruf etmiş olur? ”

“ Hepsini öldürmek bize birmilyonikiyüzbin mark kazandırıyor. Bu kadar basit. ”

Hiç yorum yok: