18.10.13

Suskunluk sarmalı kuramı

Elisabeth Noelle-Neumann tarafından geliştirilen modele göre, kitle iletişim araçlarının kamuoyu üzerinde, araştırma kısıtlamaları yüzünden geçmişte kestirilemeyen güçlü etkileri vardır (Tekinalp ve Uzun, 2009: 132). Bu kuram, toplumda fikirlerin yayılması ve kamuoyunun oluşumunda kitle iletişim araçlarının rolü üzerinde önemli bir tartışmanın başlangıcı olmuştur (Yüksel, 2001: 22).

Kurama göre bireyler, bir yalıtılma korkusuna sahiptir.
Bu korku onların kabul edilen kanaat ve davranış modelleri ile değişim potansiyelini ve yönünü araştırmalarına neden olur. Hangi kanıların yaygınlaştığını hangilerinin gözden düştüğünü değerlendirirler. Eğer insanlar, kendi fikirlerinin kamuoyunda paylaşıldığına inanırlarsa, fikirlerini açıklama konusunda güvenli olurlar. İnsanlar azınlıkta kaldıklarını hissederlerse düşüncelerini açıklama konusunda tedbirli ve suskun olurlar. Böylelikle kamuda onların görüşlerinin zayıflığı konusundaki izlenim daha da güçlenir (Tekinalp ve Uzun, 2009: 132-133). Bu model, bazı kişilerin düşüncelerini açıkça söyleme eğiliminde, diğerlerinin ise sessiz kalma eğiliminde olmaları sonucunda, açıklanan görüşün sarmal şeklinde büyüyerek baskın duruma geldiğinden bahseder. Baskın görüşü bireylerin çoğu zaman medyanın tanımlamalarıyla öğrendiğini iddia eder (Yüksel, 2001: 22).

Nadire Korkmaz
1
n
Nadire Korkmaz

Hiç yorum yok: