18.10.13

Suskunluk sarmalı kuramı

Elisabeth Noelle-Neumann tarafından geliştirilen modele göre, kitle iletişim araçlarının kamuoyu üzerinde, araştırma kısıtlamaları yüzünden geçmişte kestirilemeyen güçlü etkileri vardır (Tekinalp ve Uzun, 2009: 132). Bu kuram, toplumda fikirlerin yayılması ve kamuoyunun oluşumunda kitle iletişim araçlarının rolü üzerinde önemli bir tartışmanın başlangıcı olmuştur (Yüksel, 2001: 22).

Kurama göre bireyler, bir yalıtılma korkusuna sahiptir.

Modern Family