20.10.13

Sia - Buttons


You got me pushing imaginary buttons
Step away from me lover, away from me lover
You got me counting imaginary school children
Get away from me lover, away from me lover

Futbol

Günümüzde, insanların teknolojiden yararlanma olanakları artmıştır. İnsanlar gereksinimlerini teknoloji sayesinde tek başlarına giderebilir hale gelmişler ve bunun sonucunda bir topluluk olarak yaşama anlayışından uzaklaşmış, bireysel bir hayat yaşamaya başlamışlardır. Sözlü geleneğin hâkim olduğu zamanlarda insanlar, önlerindeki maddi engelleri yıkıp bir araya gelir ve yalnızlık hissinden uzak bir hayat yaşamayı tercih ederlerdi; günümüzde ise, bireysel bir hayat yaşamak için maddi engeller yarattılar.